De naamsverandering van de Belgische Petroleum Federatie (BPF) in Energia werd met een groots evenement aangekondigd in Autoworld in Brussel. Wij zorgden vanop de eerste rij voor een vlotte lancering… online.

Nieuwe naam en logo

De petroleumsector is in volle transformatie. Om de klimaatdoelen en de energietransitie naar een koolstofarme maatschappij waar te helpen maken, wil BPF haar leden ondersteunen in hun omschakeling naar multi-energie actoren. Met een nieuwe naam, Energia, en een nieuw logo zet het die ambitie kracht bij.

Persconferentie met eventallures

Om de naamsverandering en de ingezette beweging naar een duurzame toekomst aan te kondigen én te vieren, nodigde Energia zijn leden en andere stakeholders in Autoworld Brussel uit voor een ‘persevenement’. Wij verzorgden de volledige organisatie en de communicatie rond het event. Van de digitale uitnodigingen (in de nieuwe huisstijl) en de inrichting van de zaal tot de technische support tijdens de presentaties en de praktische opvolging ter plaatse. Ons PR-team leidde het hele event in goede banen richting een geslaagde lancering.